.

 KOLEKTORY  SŁONECZNE 

 Z  DOTACJĄ 45% 


KOLEKTORY SŁONECZNE Z DOTACJĄ 45%

      Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać bezzwrotnie 45% kwoty kredytu zaciągniętego na kupno i montaż kolektorów słonecznych. Dotację wypłaci Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dotacje przydzielane są zasadach określonych w programie NFOŚiGW w okresie od 2012 do 2014r. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne (nie firmy!) będące właścicielami domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego.

Przedmiotem kredytowania (tzw. koszty kwalifikowane) są to koszty związane z:
• wykonaniem projektu budowlano- wykonawczego oraz,
• zakupem i montażem kolektorów słonecznych wraz z konieczną instalacją do ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, (czyli zakup: kolektora słonecznego, zasobnika ciepłej wody użytkowej (CWU), przewodów instalacyjnych, ciepłomierza)

Na dotację dostaniemy 45% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 2500 zł/m2 powierzchni kolektora. (dotacja jest zwracana tylko i wyłącznie, gdy inwestycja zostanie skredytowana – kupno kolektora za własne środki nie jest refundowana). 

Do wniosku o kredyt składamy następujące dokumenty:
• projekt instalacji sporządzony przez projektanta z uprawnieniami,
• harmonogram rzeczowo – finansowy,
• kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,

 


     P.P.H.U.  "AKRO-WOD" s.c.

           ul. Kilińskiego43

            Janów Lubelski

         tel./fax.15 8722 355

            tel. 399 227 030